Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

RÓLUNK

A SEDILAB honlap a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratóriuma (SEDILAB) és az FTI Természetföldrajzi Kutatócsoport honlapja. A Laboratórium ezen túl a Negyedidőszaki és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport laboratóriumi infrastruktúrája is, de természetesen a CSFK minden kutatócsoportja számára szabadon elérhető.

A HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) a jogelőd MTA Földrajztudományi Kutatóintézet azonos nevű laboratóriumának utóda. A 20. század utolsó évtizedére a jogelőd laboratórium önálló egységként megszűnt létezni. A 2004-ben újraformálódott SEDILAB laboratóriumi kapacitásai a szemcseméreteloszlás meghatározásán túl a talajok és üledékek kémiai tulajdonságainak és szerves anyagainak vizsgálatára, valamint folyadékkromatográfos analitikai vizsgálatokra is kiépültek.

A SEDILAB egységei infrastrukturális egységek, azok üzemeltetésében nincs szervezeti elkülönülés.

A SEDILAB üzemeltetését és fenntartását hat fő végzi.